Designed.rs (Serbia)

Umetnica Natalija Miladinović, prva je umetnica iz Srbije, koja je odabrana da predstavlja Srbiju na međunarodnoj izložbi "Women in Art for Peace".

Read the full article

#councilofeurope #designedrs

Featured Posts
Recent Posts